การเมือง Share0 Tweet

ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว

Nabi
ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว

วันที่ 25 ก.ค.วันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา วันแรก จนกระทั่งเวลา ล่วงเข้าสู่ เช้าวันใหม่  00.17 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้กล่าวว่า นโยบายรัฐบาล ค่อนข้างใช้ได้ แต่อยากมีส่วนเสนอเติมเต็มอีก 10 %

ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว

ด้านการเงินการคลัง ปัจจุบันเรามีหนี้สาธารณะ 7 ล้านล้านบาท ปี 63 เราน่าจะจัดงบประมาณขาดดุลอีก 4-5 แสนล้าน เท่ากับมีหนี้สาธารณะรวม 7.5 ล้านล้านบาท

ปัจจุบันเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศ 7.6 ล้านล้านลาท ถ้าปีนี้การบินไทยซื้อเครื่องบิน 38 ลำ มีหนี้อีก 1.56 แสนล้าน ดังนั้น สถานะการการเงินการคลังไม่สู้ดี

ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว
ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว
ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว

จึงเสนอนายก อุดรูรั่วไหลทุจริต กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตร ปัจจุบันการเก็บภาษีรั่วไหล 3-4 แสนล้านบาท ขอให้เร่งจัดการ

การหารายได้เข้าประเทศขอให้เปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ 6 จุด นำภาษีจากการเปิดบ่อนคาสิโน ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเล่นกัน ปีละ 40 ล้านคน คนละ 2 หมื่นบาท จะได้เงิน 8 แสนล้านบาท

ด้านการเกษตร เรื่องการรับซื้อสินค้าเกษตร ขอให้รัฐบาลรับซื้อสินค้าเกษตร อ้อย ยาง มัน ปาล์ม มีกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้

ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว
ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว
ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว

ขณะที่การแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ที่ผ่านมา ปัญหามาวันนี้แก้พรุ่งนี้ อยากให้แก้แบบเบ็ดเสร็จ เพราะมี รมต.เกษตรถึง 4 คน ช่วงฤดูน้ำหลาก ต.ค.-ธ.ค. เราปล่อยน้ำลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ ควรทำธนาคารน้ำใต้ดิน ควรพร่องน้ำไปยังห้วย หนอง คลองบึง เพื่อให้เกษตรกรไว้ใช้ช่วงฤดูฝนขาดช่วง

ส่วนการแก้ไขให้ชาวนาไม่ต้องทำนาปรัง ไม่ควรทำ ควรให้ทำนาได้แต่เราผู้บริหารประเทศต้องเป็นผู้แก้ปัญหาในภาพรวม

ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว
ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว
ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว
ท่าทีการอภิปรายของ มงคลกิตติ์ คนชมสนั่น ส.ส. คนเดิมได้หายไปแล้ว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook