การเมือง Share0 Tweet

ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี

Nabi
5 สิงหาคม 2562 - 17:58(แก้ไข)
ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับว่าเป็นนายกที่ฮอตตลอดการ ไม่ว่าจะทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกี่ครั้งก็ยังคงรั้งอันดับหนึ่งของบุคคลที่ประชาชนต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี

ซึ่งล่าสุด วันที่ 4 ส.ค. สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยแพร่ผลการสำรวจ เรื่อง พรรคการเมืองใด ใครทำตามสัญญา จากการเก็บตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 1,074 ตัวอย่าง ระหว่าง 1-3 ส.ค.

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่กำลังเริ่มทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน พบว่า อันดับแรกพรรคภูมิใจไทย เรื่อง กัญชาทางการแพทย์ และยกระดับ อสม. ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือพรรคพลังประชารัฐ เรื่อง ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ ร้อยละ 33.3 และ พรรคประชาธิปัตย์เรื่อง ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้เช่นกัน ร้อยละ 24.1

ส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทย เรื่อง แรงงาน ร้อยละ 7.4 ในขณะที่ร้อยละ 11.0 ระบุพรรคอื่นๆ เช่น พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา และพรรคอนาคตใหม่ เป็นต้น

ขณะที่เมื่อถามถึง ความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อรัฐสภา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.9 เชื่อมั่นเหมือนเดิมถึงเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 37.1 เชื่อมั่นลดลงถึงไม่เชื่อมั่นเลย

ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี
ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี
ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี

เกินครึ่งหรือร้อยละ 51.9 ระบุให้ระยะเวลารัฐบาลทำงาน 4 ปี เพื่อแก้เศรษฐกิจและ เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน ในขณะที่ ร้อยละ 48.1 ระบุไม่ถึง 4 ปี

นอกจากนี้เมื่อถามถึง องค์กรอิสระที่ประชาชนเชื่อมั่นทำประเทศชาติพ้นความขัดแย้ง พบว่า อันดับแรก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้อยละ 26.4, รองลงมาคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 24.3, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 14.3, ศาลปกติในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 9.2 และ ศาลปกครอง ร้อยละ 4.0 นอกจากนั้น ร้อยละ 21.8 ระบุอื่น ๆ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และ อัยการ เป็นต้น

ผศ.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เชื่อมั่นเหมือนเดิมถึงเพิ่มขึ้นมากที่สุดและเกินครึ่งที่ให้เวลาในการทำงานถึง 4 ปีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน

นอกจากนี้ เสียงของประชาชนเรื่องระยะเวลาทำงานของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องการทำให้ “การเมืองนิ่ง” และให้โอกาสรัฐบาลทำงานจนครบวาระถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจากปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเสียก่อน เพราะข้อมูลโพลล่าสุดพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 60 ไม่ ยอมรับรัฐบาลโกงโดยเด็ดขาดถึงแม้ตนเองจะได้รับส่วนแบ่งก็ตาม

ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี
ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี

ขณะที่ สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ฝ่ายรัฐบาล–ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน สำารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,902 คน ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. –3 ส.ค.

1. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายรัฐบาลต้องทำอย่างเร่งด่วน

– อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปากท้องของประชาชน 76.98%

– อันดับ 2 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 30.25%

– อันดับ 3 การทุจริตคอร์รัปชั่น ประพฤติมิชอบ 27.43%

– อันดับ 4 การบริหารประเทศ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 26.64%

– อันดับ 5 ปฏิรูปการศึกษา 16.14%

2. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายค้านต้องทำอย่างเร่งด่วน

– อันดับ 1 ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 51.88%

– อันดับ 2 ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 49.57%

– อันดับ 3 ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การทุจริตในโครงการต่างๆ 21.10%

– อันดับ 4 ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายต่างๆ 15.46%

– อันดับ 5 การสร้างความสามัคคี ปรองดอง 10.55%

ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี
ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี

3. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่ควรทำอย่างยิ่ง

– อันดับ 1 เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 50.79%

– อันดับ 2 ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เกินความจำเป็น 24.21%

– อันดับ 3 การวางตนในสภาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 15.41%

– อันดับ 4 ออกนโยบายที่กระทบต่อประชาชน เช่น การขึ้นภาษีการขึ้นราคาสินค้าและบริการ 14.78%

– อันดับ 5 ไม่ดำเนินงานตามนโยบาย ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เช่น การขึ้นค่าแรง 7.23%

4. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายค้านไม่ควรทำอย่างยิ่ง

-อันดับ 1 การทุจริต ทำให้ประเทศชาติเสียหาย 34.68%

-อันดับ 2 การอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เคารพกฎระเบียบของรัฐสภา 33.62%

– อันดับ 3 การค้านทุกเรื่องโดยไม่ฟังเหตุผล มีอคติ 27.02%

-อันดับ 4 สร้างความแตกแยกในสังคม ปลุกระดมทางความคิด 14.47%

– อันดับ 5 นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ปล่อยข่าวเท็จ 11.28%

ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี
ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี

5. สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด

– อันดับ 1 ปัญหาปากท้อง ของแพง คนตกงาน ว่างงาน เงินไม่พอใช้ 79.64%

– อันดับ 2 ความขัดแย้งทางการเมือง แตกแยก ขาดความสามัคคี 35.07%

– อันดับ 3 การก่อเหตุร้าย วางระเบิด 22.06%

– อันดับ 4 กฎหมายไม่มีความยุติธรรม เหลื่อมล้ า 16.52%

– อันดับ 5 เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ 14.25%

ซูเปอร์โพล เผยผล เกินครึ่งอยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้ครบ 4 ปี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook