การเมือง Share0 Tweet

รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง

Nabi
5 สิงหาคม 2562 - 18:38(แก้ไข)
รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง

"รัฐธรรมนูญ" ไม่ใช่แค่เรื่องที่นักการเมืองถกเถียงแก่งแย่งกันเพื่อผลประโยชน์ของตนเองตามที่เราถูกทำให้เชื่อ แต่ "รัฐธรรมนูญ" ส่งผลโดยตรงไปยังทุกอณู-ทุกแง่มุมความเป็นอยู่-สารทุกข์สุกดิบของชีวิตประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง

วันที่ 4 ส.ค. 62 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ความว่า [ รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? ] 88 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประเทศไทยเรามารัฐธรรมนูญรวมแล้ว 20 ฉบับ แต่ “เกษตรกร” ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ตรงไหน? ตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ์นองเลือดพฤษภาคม 2535 จนนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ 2540 ดูเหมือนคำว่า “เกษตร” ได้ถูกกล่าวถึงมากขึ้นในกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ 2540 มีคำว่าเกษตร “9 คำ” รัฐธรรมนูญ 2550 มี “14 คำ” และรัฐธรรมนูญ 2560 มี “4 คำ”

รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง

รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง
รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง

แต่สำหรับผมในรัฐธรรมนูญจะมีคำว่าเกษตรมากน้อยอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญ เท่ากับว่าสิ่งที่เขียนมากว่า 20 ปี สามารถปลดล็อกปัญหาเกษตรกรได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะปัจจุบันที่เขียนเรื่อง “การกระจายการถือครองที่ดิน” “การช่วยให้เกษตรมีที่ดินเป็นของตัวเอง” “การจัดสรรน้ำให้เพียงพอ” “การช่วยลดต้นทุนการผลิต” หรือ “การทำให้แข่งขันในตลาดได้” ฯลฯ ด้วยเหตุนี้การแค่มีคำใหญ่ๆ อยู่ในรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีขึ้น ไม่เช่นนั้นเราคงไม่ได้เห็นชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ รวมทั้งชาวประมง ต้องออกมาชุมนุมเรียกร้องต่อรองกับรัฐบาลเป็นระยะๆ

รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง
รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง
รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง

สำหรับผมสิ่งที่จำเป็นต้องมีในรัฐธรรมนูญควบคู่กันไป คือ การที่เกษตรกรมีสิทธิ มีเสียง และมีอำนาจต่อรอง หรือกระทั่งมีส่วนเข้าไปกำหนดกติกาบางอย่าง (ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรแทบไม่เคยมีอำนาจตรงนี้เลย) ดังนั้นรัฐธรรมนูญแบบไหนที่จะให้สิ่งนี้กับเกษตรกรได้ถ้าไม่ใช่ “รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย” แต่ “รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ?” เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง ไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญกันได้ที่นี่ www.NewConsensus.in.th (Admin)

รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง
รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง
รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง
รัฐธรรมนูญแบบไหนที่เกษตรกรต้องการ? เนื้อหาอย่างไร? ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าเกษตรกรเอง

ภาพและข้อมูลจาก พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook