การเมือง Share0 Tweet

ธรรมศาสตร์ ร่อนประกาศไม่ให้ใช้พื้นที่ชุมนุม 19 ก.ย.63 นี้

Nabi
ธรรมศาสตร์ ร่อนประกาศไม่ให้ใช้พื้นที่ชุมนุม 19 ก.ย.63 นี้

10 ก.ย.63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ ถึงกรณีมีการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมชุมนุม ในวันที่ 19 ก.ย.63 นี้ ว่า

ธรรมศาสตร์ ร่อนประกาศไม่ให้ใช้พื้นที่ชุมนุม 19 ก.ย.63 นี้

ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้น

ธรรมศาสตร์ ร่อนประกาศไม่ให้ใช้พื้นที่ชุมนุม 19 ก.ย.63 นี้
ธรรมศาสตร์ ร่อนประกาศไม่ให้ใช้พื้นที่ชุมนุม 19 ก.ย.63 นี้

เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้องแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook