การเมือง Share0 Tweet

ด่วน ครม.ไฟเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ยาว 9 เดือน

Shambhala TS
ด่วน ครม.ไฟเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ยาว 9 เดือน

รองโฆษกฯนายกรัฐมนตรีเผย ครม.อนุมัติให้มีหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย สามารถอยู่ได้ยาว 270 วัน ภายใต้ข้อกำหนด 3 เงื่อนไข

ด่วน ครม.ไฟเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ยาว 9 เดือน

สำนักข่าว อีจัน รายงานว่า วันนี้ (15 ก.ย. 2563) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยว่าทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการ "แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)" ตามที่กระทรวงกีฬาได้เสนอมานั้น โดยมีเงื่อนไขพึงปฏิบัติสำหรับคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

ด่วน ครม.ไฟเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ยาว 9 เดือน

1.) เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาเพื่อพำนักในระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย

2.) ยินยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ที่ซึ่งประกาศใช้ในประเทศไทย รวมถึงต้องตกลงยินยอมเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน 

3.) มีหลักฐานยืนยันถึงสถานที่ที่จะพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย

ด่วน ครม.ไฟเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ยาว 9 เดือน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจาก: Pixabay

หากบุคคลต่างด้าวผ่านเกณฑ์ตามข้างต้น และผ่านการดำเนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเอาไว้แล้ว จึงจะมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท โดยจะอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง "มีอำนาจอนุญาตให้พักอาศัยต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน" โดยจะต้องยื่นคำขอตามแบบ และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564...

ด่วน ครม.ไฟเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ยาว 9 เดือน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจาก: Pixabay

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: อีจัน ,กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุลแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook