การเมือง Share0 Tweet

ดร.ศุภณัฐ ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ สร้างประชาธิปไตยโดยสันติ

Pudding ฺB
ดร.ศุภณัฐ ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ สร้างประชาธิปไตยโดยสันติ

เชื่อว่าหลายคนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ไม่สงบของประเทศไทยตอนนี้ ที่มีหลายฝ่ายต่างออกมาเรียกร้องชุมนุม แสดงจุดยืนของตัวเอง อยากให้นายกลาออกจากตำแหน่ง และมีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

ดร.ศุภณัฐ ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ สร้างประชาธิปไตยโดยสันติ

ล่าสุด ทางดร.ศุภณัฐ  อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาโพสต์เฟสบุ๊ค จะจัดตั้งคณะปฏิวัติชาติ สร้างประชาธิปไตยโดยสันติ โดยประกาศว่า "ข้าพเจ้าขอจัดตั้ง “คณะปฏิวัติชาติ” ให้เป็นของประชาชน มีจุดประสงค์ในการสร้างประชาธิปไตยโดยสันติวิธี ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริง ถือประโยชน์ของชาติและประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้ง และอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการปกครองที่ถูกต้อง"

ดร.ศุภณัฐ ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ สร้างประชาธิปไตยโดยสันติ
ดร.ศุภณัฐ ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ สร้างประชาธิปไตยโดยสันติ

“คณะปฏิวัติชาติ” ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจักสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ให้เป็นความจริง“...ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร...”ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณประกาศ ณ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันมากพ้นรำพันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเม้นต์สนับสนุนกันเป็นอย่างมาก

ดร.ศุภณัฐ ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ สร้างประชาธิปไตยโดยสันติ
ดร.ศุภณัฐ ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ สร้างประชาธิปไตยโดยสันติ

ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Suphanat Aphinyan

ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook