การเมือง Share0 Tweet

ปิยบุตร แจงข้อแตกต่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ

Clover Jarm
ปิยบุตร แจงข้อแตกต่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ออกมาเคลื่อนไหวเฟซบุ๊ก อธิบายข้อแตกต่างระหว่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ แล้วอะไรจะเกิดขึ้น หากสถาบันกษัตริย์ไม่ยินยอมปฏิรูป

ปิยบุตร แจงข้อแตกต่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ

วันนี้ 24 ตุลาคม 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงข้อแตกต่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ ไว้ดังนี้ว่า

ปฏิรูปกับปฏิวัติ ต่างก็คือการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปก็ต่างจากการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ

ปฏิรูป คือ คงรูปแต่เปลี่ยนปรับปรุงเนื้อหาสาระใหม่

ปฏิวัติ คือ ทำลายสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วสร้างสิ่งใหม่

ปฏิรูป ต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจจากฝ่ายที่ครองอำนาจที่ต้องถูกปฏิรูป และร่วมมือกับฝ่ายเรียกร้องให้ปฏิรูป

ปฏิวัติ ต้องอาศัยพลังและการต่อสู้ของคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าทำลายสิ่งที่เป็นอยู่ ในขณะที่ฝ่ายที่ครองอำนาจไม่ยินยอมเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้านทานไม่อยู่

ปิยบุตร แจงข้อแตกต่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ

 

ปฏิรูป คนที่ครองอำนาจอยู่อาจควบคุมและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อยู่บ้าง

ปฏิวัติ คนที่ครองอำนาจอยู่เดิมสูญเสียอำนาจไปหมดสิ้น

ปฏิรูป ไม่มีวันเกิด หากคนที่ครองอำนาจไม่ให้ความร่วมมือ เช่นกัน ปฏิวัติเกิดขึ้นได้ เมื่อคนที่ครองอำนาจไม่ให้ความร่วมมือ แต่ก็พ่ายแพ้ไป

ปิยบุตร แจงข้อแตกต่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ

 

ดังนั้น ปฏิรูปหรือปฏิวัติ จะออกทางไหน มีเส้นบางๆ กั้นอยู่

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสถาบันกษัตริย์ยินยอมด้วย

แล้วอะไรถึงจะดลใจให้สถาบันกษัตริย์ยินยอมปฏิรูปด้วยกัน

แล้วอะไรจะเกิดขึ้น หากสถาบันกษัตริย์ไม่ยินยอมปฏิรูป

#ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 

ปิยบุตร แจงข้อแตกต่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ
ปิยบุตร แจงข้อแตกต่าง ปฏิรูป VS ปฏิวัติ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุลแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook