การเมือง Share0 Tweet

วีระ จี้ นายกฯลาออก เพื่อชาติ หมดเวลาดันทุรัง

Nabi
วีระ จี้ นายกฯลาออก เพื่อชาติ หมดเวลาดันทุรัง

เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ชี้ ประชาชนจำนวนมากออกมาขับไล่เพราะไม่อาจทนเห็นความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง บิ๊กตู่ต้องเสียสละด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

วีระ จี้ นายกฯลาออก เพื่อชาติ หมดเวลาดันทุรัง

เฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ จี้ให้นายกฯลาออกเพื่อชาติ โดยระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านหมดเวลาแล้วที่จะดันทุรังอยู่ในอำนาจต่อไป

วีระ จี้ นายกฯลาออก เพื่อชาติ หมดเวลาดันทุรัง
วีระ จี้ นายกฯลาออก เพื่อชาติ หมดเวลาดันทุรัง

ประชาชนจำนวนมากออกมาขับไล่เพราะไม่อาจทนเห็นความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง ท่านต้องเสียสละตนเอง ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ เพราะท่านคือตัวปัญหาของประเทศที่ทำความเสียหายให้กับประเทศทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่สำคัญท่านเป็นผู้ที่สร้างความขัดแย้งของคนในชาติ การเสียสละของท่านจะนำพาให้ประเทศกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้ง

วีระ จี้ นายกฯลาออก เพื่อชาติ หมดเวลาดันทุรัง

ข้อเสนอนี้ เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดของ “กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป” เพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุข และเดินไปข้างหน้าได้ โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้

1. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ

2. นายวีระ สมความคิด

3. นายไทกร พลสุวรรณ

4. นายเศวต ทินกูล

5.นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง

6. ทนายกฤษณ์ ขำทวี

7. ทนายการุณ ใสงาม

8. น.สพ.ณัฐธนนท์ ศักดิ์ดิษยนนท์

9. นายวัชระ เพชรทอง

10. ทนายบุญธร อุปนันท์

11. นายพิจักษณ์ ตระกูลจันทร์ผง

12.นายองอาจ ตันธนสิน

13. ทนายชูชาติ กันภัย

14. นายณฐปนนท์ ใจจำแปง

15. นางสาวชิณาร์ ฉายแสง

16. นางสาวอาริสา ทิปสน

17. นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ

18. นายอนิรุทธิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

19. นายสัมฤทธิ์ ชินวงษ์

20. พ.ต.อ.ดร.วีนัตย์ แดงด้อมยุทธ

21. นางวัฒนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

22. พล.ต.ต.วิฑรูย์ สัตยเทวา

23. นายภานุพงศ์ มุกดารา

24. นางระวีวรรณ บุนนาค

25. พล.ต.ต.พิชัย ศิลาทอง

26. นายพรพรหม สังขสุข

27. นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

28. พ.ต.ท.วันชัย ทองแผ่น

29. รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์

30. นายมานะ มติธรรมแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook