โซเชียล Share0 Tweet

เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน

Chloe J
5 มิถุนายน 2562 - 16:08(แก้ไข)
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏานรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฏานรวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงาม และเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏาน

เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน

สมเด็จพระราชาธิบดี ทรงอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงมีพระราชโอรส 1 พระองค์คือ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก โดยตอนนี้ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน แล้ว ทรงเป็นความสดใสของราชวงศ์และประชาชนชาวภูฏานเป็นอย่างมาก

เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน

เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน พระชันษา 3 ขวบ 4 เดือน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Nunoiduak

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook