โซเชียล Share0 Tweet

พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย

Chloe J
11 มิถุนายน 2562 - 15:45(แก้ไข)
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย

โดย พลเอกประยุทธ์ ได้ลั่นวาจาว่า “ผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ผมพร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย” #เดินหน้าประเทศไทย

พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย

พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
พลเอกประยุทธ์ ลั่นสัจจะ หลังรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook