โซเชียล Share0 Tweet

พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก

Chloe J
18 มิถุนายน 2562 - 14:30(แก้ไข)
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก

พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก
พระองค์ภา ทรงแย้มพระสรวล พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรก

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก welove_bajrakitiyabha

ProGressTH 789

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook