โซเชียล Share0 Tweet

ใครเดือดร้อนรีบไป ประกันสังคม ตั้งโต๊ะเปิดรับผู้ประกันตนว่างงาน ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว

Shambhala TS
ใครเดือดร้อนรีบไป ประกันสังคม ตั้งโต๊ะเปิดรับผู้ประกันตนว่างงาน ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว

ผู้ว่างงานไม่ต้องเศร้าอีกต่อไป หลังล่าสุดทางประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนว่างงานยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

ใครเดือดร้อนรีบไป ประกันสังคม ตั้งโต๊ะเปิดรับผู้ประกันตนว่างงาน ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานข่าว วันนี้ (15 พ.ค. 2563) สำนักงานประกันสังคม ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามการขอรับเงินสิทธิ์ประโยชน์ว่างงานสุดวิสัย การรับเรื่องอุทรณ์ในกรณีผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานสุดวิสัยจากสำนักประกันสังคม เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้รับเงินโดยเร็วที่สุด

ใครเดือดร้อนรีบไป ประกันสังคม ตั้งโต๊ะเปิดรับผู้ประกันตนว่างงาน ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว

โดยส่วนกลางตั้งที่สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ทุกหน่วยปฏิบัติ และศูนย์ส่วนกลาง ตั้งแต่วันนี้ (15 พ.ค.)  เป็นต้นไป ในวันทำการราชการ เวลาทำการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น. ทั้งนี้ จำนวนผู้มายื่นขอรับสิทธิ์จนถึงปัจจุบัน (เริ่มยื่นวันที่ 24 มี.ค.-13 พ.ค.) จำนวน 1,090,082 ราย สรุปการจ่ายเงิน ข้อมูลวันที่ (20 เม.ย.-13 พ.ค.) ได้อนุมัติสั่งจ่ายไปแล้วจำนวน 776,421 ราย รวมเป็นเงิน 4,465.542 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

ใครเดือดร้อนรีบไป ประกันสังคม ตั้งโต๊ะเปิดรับผู้ประกันตนว่างงาน ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว

สำหรับความคืบหน้าการเร่งติดตามนายจ้างให้เข้ามารับรองการหยุดงาน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกันตน 190,245 ราย ที่รอนายจ้างรับรองสิทธิดังกล่าวอยู่ สำนักงานประกันสังคมได้เร่งติดตามพร้อมส่งหนังสือแจ้งเตือน และประสานสถานประกอบการกลุ่มดังกล่าว ให้รีบรับรองการหยุดงานของผู้ประกันตนเร่งด่วน โดยนายจ้างจะให้กรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e-service ทางเว็ปไซต์ http://www.sso.co.th เพื่อนำเข้าระบบประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูล แล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานและการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 3 วัน

ใครเดือดร้อนรีบไป ประกันสังคม ตั้งโต๊ะเปิดรับผู้ประกันตนว่างงาน ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม  ยังได้จัดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ให้สถานประกอบการกู้เป็นทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้มีการจ้างงาน ซึ่งเป็นการกู้เพื่อ Refinance โดยมี 2 ธนาคารเข้าร่วม คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  วงเงินสินเชื่อเพื่อกู้ในโครงการ 2,000 ล้านบาท และธนาคารยูโอบี จำกัด วงเงินเพิ่มเติม 2,000 ล้านบาท จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 หรือ จนกว่าโครงการจะหมด โดยมีวงเงิน 18,000 ล้านบาท...

ใครเดือดร้อนรีบไป ประกันสังคม ตั้งโต๊ะเปิดรับผู้ประกันตนว่างงาน ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook