โซเชียล Share0 Tweet

ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง

Nabi
ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกท้องที่นอกราขอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง

วันนี้ (15 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19” โดยเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากในขณะนี้ เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง และมาเก๊า ถือเป็นท้องที่นอกประเทศไทยที่มีความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงขอถอน 4 พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายโควิด-19

ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง
ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง

ทั้งนี้ 4 พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นถูกประกาศให้เป็นพื้นที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมาพร้อมกับอีก 2 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม 2 ประเทศหลังยังคงไม่ได้รับการยกเลิกจากการเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย

ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง
ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง

แม้ว่า 4 พื้นที่ข้างต้น ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง และมาเก๊า จะถูกถอดออกจากการเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายโควิด-19 แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวต่างชาติจาก 4 พื้นที่เหล่านี้จะสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้โดยเสรี เนื่องจากยังคงต้องถูกจำกัดโดยข้อบังคับด้านการบิน ที่ในขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้เครื่องบินพาณิชย์จากต่างประเทศมาจอดเทียบท่าในสนามบินในประเทศไทย รวมถึงหากสุดท้ายมีการเปิดสนามบินจริงและมีชาวต่างชาติจากพื้นที่ดังกล่าวนี้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ก็ยังจะต้องถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคของไทยอยู่ดี

ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง
ด่วน! อนุทินสั่ง ปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นเขตประเทศเสี่ยง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook