โซเชียล Share0 Tweet

หมอยง เผยแล้ว วัคซีนวัณโรคBCG เมื่อแรกเกิดป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?

Nabi
หมอยง เผยแล้ว วัคซีนวัณโรคBCG เมื่อแรกเกิดป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?

15 พ.ค.63 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Yong Poovorawan" ระบุว่า

หมอยง เผยแล้ว วัคซีนวัณโรคBCG เมื่อแรกเกิดป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?

มีการพูดกันมากว่า คนทางแถบเอเชียได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคแรกเกิด ติดเชื้อ โควิด 19 น้อยกว่าคนทางยุโรป ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคเมื่อแรกเกิด จึงมีข้อสมมติฐานว่า วัคซีนBCG ป้องกันวัณโรค ช่วยป้องกันการติดเชื้อ โควิด 19

หมอยง เผยแล้ว วัคซีนวัณโรคBCG เมื่อแรกเกิดป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?
หมอยง เผยแล้ว วัคซีนวัณโรคBCG เมื่อแรกเกิดป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?

จากการศึกษาที่อิสราเอล เป็นประเทศที่ให้วัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด มาจนถึงปี 1982 หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการให้อีก เมื่อเปรียบเทียบประชากรย้อนขึ้นไป 3 ปี กับประชากรลงมา 3 ปี คือประชากรที่เกิดก่อนและหลังปี 1982 เมื่อเปรียบเทียบอายุแล้วจะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน และดูอัตราการติดเชื้อ โควิด 19 พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อ โควิด-19 11.7% ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 10.4% และมีความรุนแรงเสียชีวิตกลุ่มละ 1 คน

หมอยง เผยแล้ว วัคซีนวัณโรคBCG เมื่อแรกเกิดป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?
หมอยง เผยแล้ว วัคซีนวัณโรคBCG เมื่อแรกเกิดป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?

จากข้อมูลดังกล่าว ได้ลบล้างความเชื่อที่ว่า การให้วัคซีน BCG เมื่อแรกเกิดอย่างที่ประเทศไทยพี่ให้กับทารกแรกเกิด ไม่มีผลในการป้องกัน โควิด 19

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Yong Poovorawanแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook