โซเชียล Share0 Tweet

หมอยง เตือนพิจารณา เปิดเรียน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง

Nabi
หมอยง เตือนพิจารณา เปิดเรียน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง

หมอยง เตือนพิจารณา เปิดเรียน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง เรื่องการเรียนของเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญ ทำอย่างไรที่จะให้เหมาะสมสมดุล เรียนหนังสือได้แต่จะต้องไม่เป็นคนกลางแพร่เชื้อ ทำอย่างไรจึงจะควบคุมการแพร่เชื้อ เมื่อเปิดเทอม เช่น การลดขนาดของจำนวนนักเรียน ในห้องเรียน คำนึงถึงระยะห่างของนักเรียน physical distancing

หมอยง เตือนพิจารณา เปิดเรียน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง

วันนี้ 19 พ.ค. 63 นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ก Yong Poovorawan กล่าวถึงการเปิดเรียนของนักเรียนทั่วประเทศกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า

“โควิด 19 กับการเรียนหนังสือของเด็ก การทดลองเรียนออนไลน์ในวันแรก มีความสับสนพอสมควร เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กนักเรียนเองก็สามารถที่จะรับเชื้อ มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ไม่แตกต่างกับผู้ใหญ่ เมื่อเด็กนักเรียนติดเชื้อ จะมีอาการน้อย และจะนำเชื้อนั้นไปแพร่กระจายที่บ้าน ก็จะสร้างปัญหาได้ ในขณะเดียวกันเรื่องการเรียนของเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญ

หมอยง เตือนพิจารณา เปิดเรียน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง
หมอยง เตือนพิจารณา เปิดเรียน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง

ทำอย่างไรที่จะให้เหมาะสมสมดุล เรียนหนังสือได้แต่จะต้องไม่เป็นคนกลางแพร่เชื้อ ทำอย่างไรจึงจะควบคุมการแพร่เชื้อ เมื่อเปิดเทอม เช่น การลดขนาดของจำนวนนักเรียน ในห้องเรียน คำนึงถึงระยะห่างของนักเรียน physical distancing ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย การล้างมือ การรับประทานอาหารที่สะอาด การใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนและในชั้นเรียน

การเปิดหรือปิดโรงเรียนก็มีผลกระทบทั้งสองด้าน ควรจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้ง 2 ด้านร่วมกัน ในเด็กเล็กและเด็กโตก็แตกต่างกัน

หมอยง เตือนพิจารณา เปิดเรียน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง
หมอยง เตือนพิจารณา เปิดเรียน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง

การพิจารณาเปิดปิดจะต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่างหมอโรคติดเชื้อ นักระบาดวิทยา จิตแพทย์เด็ก และการพัฒนาการของเด็ก คุณครูที่รู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วม การตัดสินใจเปิด ปิดโรงเรียน จะต้องอยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์ ข้อมูลหลักฐาน ที่เกิดประโยชน์ สุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่การเมือง”

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Yong Poovorawanแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook