โซเชียล Share0 Tweet

รัฐจ่ายเงินช่วยผู้พิการครั้งเดียว 1 พันบาท 2 ล้านคน 29 พ.ค. นี้

Nabi
รัฐจ่ายเงินช่วยผู้พิการครั้งเดียว 1 พันบาท 2 ล้านคน 29 พ.ค. นี้

รัฐจ่ายเงินช่วยผู้พิการครั้งเดียว 1 พันบาท 2 ล้านคน จะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรง 29 พ.ค. นี้

รัฐจ่ายเงินช่วยผู้พิการครั้งเดียว 1 พันบาท 2 ล้านคน 29 พ.ค. นี้

วันที่ 19 พ.ค. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กรณีที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้คนพิการ 1,000 บาท 2 ล้านคนทั่วประเทศ ขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว

จากนี้มีการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นวันที่ 29 พ.ค. จะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรง

รัฐจ่ายเงินช่วยผู้พิการครั้งเดียว 1 พันบาท 2 ล้านคน 29 พ.ค. นี้
รัฐจ่ายเงินช่วยผู้พิการครั้งเดียว 1 พันบาท 2 ล้านคน 29 พ.ค. นี้

สำหรับการจ่ายเงินในครั้งนี้มาจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รัฐจ่ายเงินช่วยผู้พิการครั้งเดียว 1 พันบาท 2 ล้านคน 29 พ.ค. นี้
รัฐจ่ายเงินช่วยผู้พิการครั้งเดียว 1 พันบาท 2 ล้านคน 29 พ.ค. นี้

โดยกลุ่มคนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสดจะได้รับเงินสด ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้โดยเร็ว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpointแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook