โซเชียล Share0 Tweet

ตรวจสอบด่วน! เงินเยียวยาเกษตกร ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง?(มีคลิป)

Nabi
ตรวจสอบด่วน! เงินเยียวยาเกษตกร ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง?(มีคลิป)

ตรวจสอบด่วน! เงินเยียวยาเกษตกร ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง? เกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผู้ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ http://savefarmer.oae.go.th หรือตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ตรวจสอบด่วน! เงินเยียวยาเกษตกร ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง?(มีคลิป)

20 พ.ค. 63 “มาตรการเยียวยาเกษตรกร” ได้เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวม 15000 ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบแรก หรือเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา

แต่ก็ยังมีรายละเอียดที่สร้างความสับสนให้กับผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์อยู่จำนวนมาก และคำถามที่หลายคนสงสัยกันมากก็คือ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตามาตรการ จ่ายเป็นรายครัวเรือน หรือรายบุคคล?

ตรวจสอบด่วน! เงินเยียวยาเกษตกร ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง?(มีคลิป)
ตรวจสอบด่วน! เงินเยียวยาเกษตกร ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง?(มีคลิป)

จากข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า “จ่ายเป็นรายบุคคล” ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การยาสูบแห่งประเทศไทย

ไม่จำเป็นว่า จะมีกี่คนในครัวเรือนนั้นๆ แม้ว่า “หัวหน้าครัวเรือน” จะได้รับสิทธิเยียวยา 15,000 บาทแล้ว แต่หากลูกหลานเกษตรกร ในครัวเรือนเดียวกัน ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ต้องไม่เป็นผู้ได้สิทธิมาตรการเยียวยา"เราไม่ทิ้งกัน" ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม และต้องไม่เป็นผู้รับบำนาญ

ตรวจสอบด่วน! เงินเยียวยาเกษตกร ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง?(มีคลิป)
ตรวจสอบด่วน! เงินเยียวยาเกษตกร ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง?(มีคลิป)

โดยครัวเรือนที่มีสมาชิกขึ้นทะเบียนเกษตรกรคนละกรมหรือหน่วยงาน เช่น พ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนลูกชายขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ก็จะได้สิทธิเยียวยยาจากมาตรการเยียวยาเกษตรกร นี้ แต่ต้องผ่านหลักเกณฑ์และตรวจสอบความซ้ำซ้อนผ่านเรียบร้อยแล้ว

หากเกษตรกรท่านใดที่ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกรชาวนาแล้ว แต่มีไร่อ้อยด้วย กรณีเช่นนี้จะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผู้ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ http://savefarmer.oae.go.th หรือตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาได้ที่ เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook