โซเชียล Share0 Tweet

นักศึกษาจบใหม่ ฟังทางนี้ เฮ เครือซีพี ประกาศรับสมัครงาน 28,000 อัตราทั่วประเทศ

Nabi
นักศึกษาจบใหม่ ฟังทางนี้ เฮ เครือซีพี ประกาศรับสมัครงาน 28,000 อัตราทั่วประเทศ

ช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 และเป็นช่วงที่มีนักศึกษาจบใหม่เป็นจำนวนมากทางเครือบริษัทซีพีจึงได้มีการประกาศรับนักศึกษาจบใหม่อายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งในส่วนของกลุ่มอาชีวะ และมหาวิทยาลัย จำนวน 28,000 อัตรา คิดเป็น 10% ของจำนวนพนักงานในปัจจุบัน

นักศึกษาจบใหม่ ฟังทางนี้ เฮ เครือซีพี ประกาศรับสมัครงาน 28,000 อัตราทั่วประเทศ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีแนวทางรักษาความมั่นคงทางอาชีพมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 เครือฯ มีนโยบายให้คำมั่นที่จะไม่มีการปลดพนักงาน เพราะพนักงาน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุด ในเวลาเดียวกันได้ให้ความสำคัญในการช่วยฟื้นฟูประเทศ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกอุตสาหกรรม และทำให้มีอัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดแรงงานปีนี้อีก 4-5 แสนคน ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน

นักศึกษาจบใหม่ ฟังทางนี้ เฮ เครือซีพี ประกาศรับสมัครงาน 28,000 อัตราทั่วประเทศ
นักศึกษาจบใหม่ ฟังทางนี้ เฮ เครือซีพี ประกาศรับสมัครงาน 28,000 อัตราทั่วประเทศ

ทั้งนี้เครือฯ และบริษัทในเครือฯ “มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนดังกล่าว มองว่าเด็กจบใหม่ไม่ได้มีความผิดที่จบมาในช่วงวิกฤต จึงไม่ควรให้คนกลุ่มนี้ตกงาน”

จากความตั้งใจของเครือฯ จึงผนึกกำลังบริษัทสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับนักศึกษาจบใหม่ โดยได้หารือกับผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ในการรับนักศึกษาจบใหม่อายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งในส่วนของกลุ่มอาชีวะ และมหาวิทยาลัย จำนวน 28,000 อัตรา คิดเป็น 10% ของจำนวนพนักงานในปัจจุบัน ประกอบด้วย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เตรียมรับเพิ่ม 8,000 อัตรา

บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เตรียมรับเพิ่ม 12,000 อัตรา

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เตรียมรับเพิ่ม 5,000 อัตรา

และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (True) เตรียมรับเพิ่ม 3,000 อัตรา

ทั้งนี้เครือฯ ได้ให้ความสำคัญในการ “สร้างคน” จะมีการพัฒนาศักยภาพด้วยการสร้างทักษะ upskill และ reskill โดยได้จัดโปรแกรมต่างๆ เน้นในด้านดิจิทัลให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่เพื่อให้สามารถทำงานในยุค 4.0 ได้อย่างเต็มศักยภาพ

“เครือซีพีเชื่อว่า คนรุ่นใหม่ถือว่าเหมือนผ้าขาว จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ นอกจากนี้เครือฯมีระบบนิเวศน์ในหลายอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยชีวิตที่ดี ที่จะได้เรียนรู้ การทำงานเพิ่มทักษะ และสามารถนำไปต่อยอดในหน้าที่การงาน หรือแม้แต่ต่อยอดในธุรกิจของตนเองในอนาคตอีกด้วย”

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อีจันแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook