โซเชียล Share0 Tweet

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

Nabi
ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

ผ้าอนามัย ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ต่อการดำรงชีวิตของผู้หญิงในวันที่ประจำเดือนมา ซึ่งผ้าอนามัยนั้นมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันออกไป แต่ล่าสุดทางด้าน ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศออกมาให้ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

19 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า “เครื่องสำอาง”

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

ให้ "ผ้าอนามัยชนิดสอด" ที่ใช้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อซับ เ ลื อ ด ประจำเดือนเป็นเครื่องสำอาง ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง
ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

ขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึก

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก freepikแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook