โซเชียล Share0 Tweet

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

Nabi
ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

สืบเนื่องจากกรณี หญิงสาววัย 18 ปี ถูก กลุ่มวัยรุ่นชาย 5 คน ในพื้นที่ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ต่อมาทางด้านครอบครัวฝ่ายหญิงได้เข้าร้องเรียน แต่ไม่คืบหน้า โดยถูกอ้างว่าเป็นช่วง CV-19

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

ภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล ประชาชนต่างไม่ยอม พร้อม ก ด ดั น เจ้าหน้าที่ ให้ ดำ เ นิ น ค ดี ผู้ ต้ อ ง ห า

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

อีกทั้งในโลกโซเชียลยังได้มีการกล่าวว่า ค ดี ค ว า ม อยู่ในมือ ตำ ร ว จ ไม่มีความคืบหน้า แต่พอลงโซเชียลประชาชนหาให้ทั้งหลักฐานและรู้ตัว ผู้ ต้ อ ง ห า ที่กระทำการดังกล่าว

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

ล่าสุดจากการ ก ด ดั น จากประชาชนในโลกโซเชียลทำให้ เมื่อวานนี้ 29 ส.ค. 64 พล.ต.ท. อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการ ตำ ร ว จ ภูธรภาค 6 ได้ลงชื่อในเอกสาร คำสั่ง ตำ ร ว จ ภูธรภาค 6 ที่ 312/2564

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

เรื่องให้ข้าราชการ ตำ ร ว จ ปฏิบัติราชการ โดยเนื้อในเอกสารดังกล่าว กล่าวว่าด้วยมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ร้ อ ง เ รี ย น กรณีการ สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น ล่าช้า ใน ค ดี เกี่ยวกับ เ พ ศ

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

ของสถานี ตำ ร ว จ ภูธรแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น เพื่อให้การ สื บ ส ว น ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย อำ น า จ ตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ ตำ ร ว จ แห่งชาติ พ.ศ.2547

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

และข้อ 8(2) แห่งระเบียบสำนักงาน ตำ ร ว จ แห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ ตำ ร ว จ ไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงาน ตำ ร ว จ แห่งชาติ พ.ศ.2563

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

จึงให้ พ.ต.อ.ธำรง จิกิตศิลปิน ผู้กำกับการสถานี ตำ ร ว จ ภูธรแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ พ.ต.ท.ประเสริฐ จักษุรุ่งฤทธิ์ระวี รองผู้กำกับการ (ส อ บ ส ว น) สถานี ตำ ร ว จ ภูธรแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำ ร ว จ ภูธรภาค 6

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม และให้ผู้บังคับการอำนวยการ ตำ ร ว จ ภูธรภาค 6 เป็นผู้กำกับดูแลตามคำสั่งกรม ตำ ร ว จ (เดิม) ที่ 1212/2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ ตำ ร ว จ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์
ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์
ผกก. และ รองผกก.สภ.แม่วงก์

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook