โซเชียล Share0 Tweet

อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

Nabi
อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

สืบเนื่องจากกรณี ต ำ ร ว จ เป็น ผู้ ต้ อ ง ห า จากคลิป ก่ อ เ ห ตุ ใช้ ถุ ง ค ลุ ม ศีรษะ นายจิระพงศ์ ธนะพัฒน์ อายุ 24 ปี ผู้ ต้ อ ง ห า จน จากไป

อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

ต่อมาในวันที่ 26 ส.ค. 64 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ได้แถลง จั บ กุ ม "อดีต ต ำ ร ว จ" ที่กอง บั ง คั บ ก า ร ป ร า บ ป ร า ม หลังจาก คุ ม ตั ว ได้

อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดี ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ เ รื อ น จำ ได้นำตัว "อดีต ต ำ ร ว จ" พร้อมพวก รวม 7 คน ไ ป ไว้ที่ เ รื อ น จำ ก ล า ง พิ ษ ณุ โ ล ก แทน

อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

เนื่องจาก เ รื อ น จำ นครสวรรค์ เป็น เ รื อ น จำ สีแดง และ ทั้ง 7 คนนั้น เคยเป็น ต ำ ร ว จ เ ก ร ง ว่าจะไปเจอ ผู้ ต้ อ ง ขั ง ที่เคยถูก จั บ ทำให้ต้องแยกออกมาก่อน เพื่อความปลอดภัยของทั้ง 7 คน นอกจากนี้ ตามมาตรการ ป้ อ ง กั น การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19 ผู้มาใหม่ต้องแยก กั ก ตั ว 21 วัน

อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

ล่าสุดวันนี้ 30 ส.ค. 64 ได้รับรายงานว่า หลังจาก เ จ้ า ห น้ า ที่ ต ำ ร ว จ คุ ม ตั ว "อดีต ตร." ไปที่ ศ า ล จ.นครสวรรค์ เพื่อขอ อำ น า จ ศาลฝาก ขั ง พร้อมยื่น ค้ า น ป ร ะ กั น ตัว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา

อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

ขณะที่ ค ดี ของ "อดีต ต ำ ร ว จ" และลูกน้อง รวม 7 คน ถูกโอนเข้าไปที่ บก.ป เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เนื่องจาก ค ดี นี้เกิดในพื้นที่ ก ลั ว ว่าประชาชนจะ ร ะ แ ว ง ว่าจะเกิดการช่วยเหลือกัน

อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

มีรายงานเปิดเผยว่า "อดีต ต ำ ร ว จ" มีประวัติ เคย รั ก ษ า ไ บ โ พ ล า ร์ ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มาสักระยะหนึ่งแล้ว และต้อง กิ น ย า อยู่เรื่อย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำประเด็นนี้มา สู้ ในชั้นศาล

อัพเดท ความคืบหน้า ธิติสรรค์

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhonแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook